Korte bukser for Václav Havel

Korte bukser for Václav Havel er et initiativ som startet i 2012 med å hedre den avdøde president Vaclav Havels minne gjennom en gest som er enestående, lett å huske og først og fremst enkelt å gjennomføre for en rekke av tilhengere av Havel som for oss var en stor og viktig skikkelse i Tsjekkias moderne historie.

web-ico-animKorte bukser viser til den alminnelig kjente hendelsen fra begynnelsen av Havels offisielle politiske engasjement i 1989 da han hadde sin bukse synlig trukket opp under innsettelsesseremonien, noe som han senere ble spurt om i hele verden. Han prøvde forgjeves å forklare at det var heller hans vane å trekke buksa opp ved enhver dramatisk anledning enn skredderens feil. Denne verdensberømte myten om korte bukser pleide han å kommentere med følgende: „Jeg må si at jeg er mer eller mindre glad for det. Jeg mener at dette er en ganske snill måte for folk å le av meg.“

Det er sant at det å prøve å hedre en så respektert personlighet gjennom en gest som viser til denne morsomme episoden kan virke motstridende, men slikt er det ikke ment. Å brette opp bukselegg på årsdagen av Vaclav Havels død oppfatter vi som en gest som er tsjekkisk, litt satirisk, og en gest som alle, som ønsker å hedre minnet av den siste tsjekkoslovakiske og første tsjekkiske presidenten på en typisk Havel-aktig, humoristisk måte, kan være med på.


Václav Havel (5.10.1936 – 18.12.2011), tsjekkisk forfatter, dramatiker og politiker, ble valgt til tsjekkoslovakisk president 29.12.1989 som kandidat av den antikommunistiske bevegelsen Borgerlig forum (Občanské fórum), som han var med på å stifte. Etter å ha blitt valgt til presidenten bidro denne dissidenten, kritikeren til det kommunistiske regimet og talsmannen for Charta 77 i en betydelig grad til utviklingen av landet til et parlamentarisk demokrati.  Han var Tsjekkoslovakias og etter føderasjonssplittelsen også Tsjekkias statsoverhode fram til 2003. Verdensanerkjent ble han ikke bare på grunn av sin enestående tilnærming til den politiske debatten og støtten til det demokratiske siviltsamfunnet, men også gjennom sitt litterære og dramatiske forfatterskap, som han gikk tilbake til etter å ha forlatt politikken. Blant hans mest kjente skuespill regnes Havefesten, Audiens og Bortgang.


18. desember 2012 ble gruppen av ca. 15 stiftere støttet av flere tusener „bukse-tilhengere“ over hele verden. På facebook-siden til initiativet publiserte man over 2.000 bilder av oppbrettede bukser og i flere tsjekkiske byer ble det arrangert forskjellige markeringer.

Vi mener at dette initiativet er meningsfylt også framover, og det dreier seg ikke bare om respekt til Václav Havel. Denne tilsynelatende overfladiske  gest har en dypere mening – allerede fra begynnelsen av har vi prøvd å støtte den positive borgerlige stoltheten, motet til å bekjenne seg til visse verdier og vise åpent sin egen holdning. Det er akkurat denne aktive borgerlige deltakelsen som er kjernen i det demokratiske samfunnet. Den kan ha forskjellige former – å brette opp bukser, å lese opp noen av Havels bøker eller skuespill eller bare å reflektere de verdiene som vårt nåværende samfunn har.

Vi håper at den store interessen som vi opplevde 18. desember 2012 var ikke en éngangs tilfeldighet og at vi også i år klarer å vekke oppmerksomhet og lyst til å minnes den store personligheten som hadde vist oss til sin aller siste stund at demokrati ikke kan dyrkes uten borgerlig engasjement, uavhengig av  hvilken form den måtte ha.

HavelHeart