Krátké kalhoty

Krátké kalhoty pro Václava Havla“ jsou iniciativou, která vznikla v roce 2012 ve snaze uctít památku zesnulého Václava Havla gestem, které bude jedinečné, zapamatovatelné a hlavně lehce proveditelné pro řadu přívrženců této pro nás výjimečné osobnosti českých novodobých dějin.

Inspiroval nás “Ručníkový den” Douglase Adamse. Každý rok se k jeho památce hlásí tisíce lidí po celém světě tak, že v jeden den s sebou nesou ručník, jenž byl symbolem jeho nejznámější knihy Stopařův průvodce po galaxii. V odkazu Václava Havla jsme tak hledali podobně výrazný prvek.

web-ico-animKrátké kalhoty připomínají všeobecně známé Havlovo vkročení do politického života v roce 1989, inauguraci do prezidentského úřadu ve viditelně povytažených kalhotách, na které se jej ptal snad celý svět. Marně tehdy vysvětloval, že se spíše než o chybu krejčího jednalo o  jeho zvyk vytáhnout si kalhoty při každé dramatičtější situaci. K této, dalo by se říci celosvětové mytologii o krátkých kalhotách, s úsměvem dodával:

Musím říct, že se z toho víceméně raduji. Říkám si, že je to docela něžný způsob posměchu vůči mojí osobě“.

Pravda, snaha uctít tak váženou osobu gestem, které poukazuje na tuto úsměvnou epizodu, může na první pohled působit rozporuplně, ale opak je pravdou. Ohrnutí nohavic kalhot v den výročí úmrtí Václava Havla považujeme za gesto, které je české, lehce satirické, a ke kterému se může připojit kdokoli, kdo s námi chce uctít památku posledního československého a prvního českého prezidenta havlovsky úsměvným způsobem.


Václav Havel (5.10.1936 – 18.12.2011), český spisovatel, dramatik a významný politik byl zvolen československým prezidentem 29.12.1989 jako kandidát protikomunistického hnutí Občanské fórum, jehož byl spoluzakladatelem. Tento disident, kritik komunistického režimu a mluvčí Charty 77,  se po nástupu do funkce významným způsobem zasadil o směřování země k parlamentní demokracii. Hlavou Československa a po rozpadu federace i České republiky byl po dvě funkční období do roku 2003. Celosvětové uznání si zasloužil nejen svým jedinečným přístupem k politické diskuzi a podpoře demokratické občanské společnost, ale i díky své literárně dramatické tvorbě, k níž se vrátil po odchodu z politiky. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Zahradní slavnost, Audience či Odcházení.


18. prosince 2012 se ke zhruba patnáctičlenné skupince zakladatelů přidaly tisíce „kalhotářů“ po celém světě. Na facebookovou stránku sympatizanti Václava Havla poslali více než 2 tisíce fotek s ohrnutými nohavicemi svých kalhot a v několika městech České republiky se konaly různé připomínkové akce.

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že tato iniciativa má nadále smysl a nejde přitom pouze o respekt vůči Václavu Havlovi. Tímto zdánlivě povrchním gestem jsme totiž již od zrodu této myšlenky chtěli podpořit především pozitivní občanskou hrdost, odvahu přihlásit se veřejně k určitým hodnotám a demonstrovat vlastní postoj. A právě tato občanská participace, bez níž není demokratické společnosti, může mít různé podoby, ať už se zapojíme ohrnutím svých kalhot, připomínkou některého z Havlových děl či jen zamyšlením se nad  hodnotami uznávanými dnešní společností.

Věříme, že obrovský zájem, který jsme zaznamenali 18. prosince 2012, nebyl jednorázovou záležitostí, a že se nám i v dalších letech podaří nejen v Čechách, ale i ve světě vzbudit chuť připomenout si osobnost, která nám až do poslední chvíle připomínala, že demokracii nelze udržet a rozvíjet bez občanského přičinění, ať už má tato participace jakoukoli podobu.

HavelHeart

Napsat komentář